Redundant Network Access – RNA

Redundantní síťové struktury zvyšují dostupnost sítě, ale obvykle také vedou ke krátkodobému výpadku přenosu dat v okamžiku, kdy se spojení přepíná na alternativní cestu sítí v případě poruchy původní přenosové cesty.

Společnost Siemens proto přichází s technologií Redundant Network Access (RNA). RNA zahrnuje hardwarové a softwarové komponenty, které podporují oba protokoly PRP (Parallel Redundnancy Protocol) a také HSR (High Availability Seamless Redundancy Protocol). Zde díky plynulému přechodu na náhradní cestu nedochází ke ztrátě ani jediného rámce.

PRP protokol

Podle mezinárodního standardu IEC 62439-3 je možné navrhovat síťové struktury dvou nezávislých sítí s pomocí metody PRP tak, že je vždy zaručen přenos jednoho nebo obou rámců a to i v případě poruchy jedné ze sítí. Díky tomu je vždy zaručen přenos rámců bez výpadku, zcela plynule a to i v případě poruchy jedné ze sítí.

PRP protokol

Metoda redundance PRP může být použita v oblasti výrobní i procesní automatizace při požadavku na vysokou dostupnost komunikace a v aplikacích rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí.

HSR protokol

Metoda HSR (High Availability Seamless Redundancy protokol podle IEC 62439-3) poskytuje plynulý převod komunikace i pro kruhové sítě. HSR funkcionalita může být kombinována s PRP metodou. Tímto způsobem lze propojit HSR a PRP sítě pomocí jednoduchého i redundantního spojení.

HSR protokol

Vysoká dostupnost

Plynulý přenos rámců bez zpoždění i v případě vzniku chyby na síti a to dokonce i v oblastech s velkými elektromagnetickou zátěží.

Vysoká dostupnost

  • Vysoká dostupnost komunikace díky paralelnímu přenosu dat přes oddělené síťové struktury,
  • Žádné zdržení při rekonfiguraci jedné nebo druhé sítě,
  • Vysoká flexibilita sítě díky možnosti použití topologií – linie, strom, hvězda i kruh,
  • Rychlé uvedení do provozu bez složité konfigurace.

V případě dotazů nás kontaktujte na vladimir.sevcik@siemens.com