TIA na dosah - Listopad 2018

Efektivní nástroje pro snadný návrh elektrických pohonů

Registrační formulář

20.11.2018 00:00 - Praha, Budova ČVUT ‒ CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, (Červená učebna) www.ciirc.cvut.cz
21.11.2018 00:00 - Brno, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, www.hibrno.cz
22.11.2018 00:00 - Ostrava, Clarion hotel, Zkrácená 2703/84, www.clarioncongresshotelostrava.com

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za dále uvedeným účelem

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto výslovný souhlas společnost Siemens, s.r.o., IČO: 00268577, se sídlem Siemensova 1, 15500 Praha, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625“ („Siemens“), aby v souladu se zákonem o chraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Společnost, ve které působím
 • Kontaktní email
 • Telefon
 • Pracovní pozice

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely přímého marketingu (např. zasílání aktuálních informací o společnosti Siemens a pozvánek na pořádané akce, nabízení produktů a služeb Siemens, informací o novinkách v oblasti průmyslové automatizace a digitalizace).

Siemens bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s přímým marketingem po dobu 3 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na tianadosah.cz@siemens.com nebo odhlášením přímo v doručeném emailu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Upozorňujeme, že pokud nám souhlas se zpracováním a správou Vašich osobních údajů neposkytnete, nebudeme Vám moci zasílat newslettery a další výše uvedené informace, k jejichž odběru se registrujete. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete elektronicky přijímat.