TIA na dosah – Červen 2016

Novinky v řízení Simatic, průmyslové komunikaci, identifikaci a procesní instrumentaci

Registrační formulář

14.06.2016 - Praha ( Hotel Čechie, U Sluncové 618 )
15.06.2016 - Brno ( Holiday Inn, Krížovského 20 )
16.06.2016 - Ostrava ( Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84 )

Poučení o ochraně osobních údajů
Poskytovatel údajů dává jejich odesláním společnosti Siemens, s.r.o, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, ICO – 00268577 (dále jen správce) - souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely výše uvedené společnosti tj. uvádění osobních údajů v propagačních a informačních materiálech v jakékoliv formě, a dále za účelem kontaktu s poskytovatelem údajů a za účelem zasílání obchodních nabídek poskytovateli. Poskytovatel údajů uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Správce tímto informuje každou osobu, která poskytla své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a § 21 zákona, zejména právu požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů poskytovatele údajů, právu požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla správce odvolán.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Siemens, s.r.o.
 

Cyklus seminářů TIA na dosah

Cyklus seminářů TIA na dosah

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Power

Totally Integrated Power

Industry Mall

Industry Mall

Technické dotazyPoužijte nové webové rozhraní pro zadávání technických dotazů.

Otevřít

Referenční portál

Podrobné informace o zajímavých projektech, které český Siemens realizoval v České republice a v zahraničí, naleznete na referenčním portálu.

Více